13_Lightcurves I
09_Into This Space I

Nye Sola kirke

Det skal bygges kirke i Sola utenfor Stavanger, der jeg skal lage kunst og liturgiske møbler. Kirken er tegnet av Jaja Architects og Brandsberg-Dahl arkitekter, og skal etter planen åpne høsten 2020.

Østre Porsgrunn kirke

Altertavle til Østre Porsgrunn kirke, i samarbeid med Espen Dietrichson. Kirken er tegnet av Espen Surnevik og ble vigslet september 2019. Foto: Vegard Kleven