Nye Sola kirke

Det skal bygges kirke i Sola utenfor Stavanger, og jeg skal lage kunst og liturgiske møbler. Kirken er tegnet av Jaja Architects og Brandsberg-Dahl arkitekter, og skal etter planen åpne i 2020.

Nye Østre Porsgrunn kirke

Sammen med Espen Dietrichson skal jeg lage altertavle til Nye Østre Porsgrunn kirke, et seks meter høyt relieff i porselen. Kirken er tegnet av Espen Surnevik og skal kles med porselensfliser innvendig og utvendig. Kirken skal stå ferdig september 2019.

Kriminalomsorgsdirektoratet

Lillestrøm, Kriminalomsorgen, Marie Buskov

  Kunstprosjekt for KORO 2017, Kriminalomsorgsdirektoratet i Lillestrøm https://koro.no/prosjekter/kriminalomsorgsdirektoratet/