Nye Østre Porsgrunn kirke

Sammen med Espen Dietrichson skal jeg lage altertavle til Nye Østre Porsgrunn kirke, et seks meter høyt relieff i porselen.

Kirken er tegnet av Espen Surnevik og skal kles med porselensfliser innvendig og utvendig. Kirken skal stå ferdig september 2019.

Porsgrunn kirke