Østre Porsgrunn kirke

Altertavle til Østre Porsgrunn kirke, i samarbeid med Espen Dietrichson. Kirken er tegnet av Espen Surnevik og ble vigslet september 2019. Foto: Vegard Kleven

17_Altertavle oversikt 18_Altertavle 19_Altertavle detalj